Νέα

Τηλεδιάσκεψη – 02 Φεβρουαρίου 2021

Στην Τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στης 02/02/2021, συζητήθηκαν βασικά λειτουργικά ζητήματα σχετικά με τις εργασιακές ενότητες 2 και 4 και πραγματοποιήθηκε ο πρωταρχικός σχεδιασμός των συστημάτων Location Scouting και Storyboarding.

EE2 and EE4 workflow

Τέλος, παρουσιάστηκε η πρώτη έκδοση της ιστοσελίδας που θα φιλοξενεί το υλικό της πλατφόρμας.