Location3_Logo_150-04

ΣΤΟΧΟΙ

Η εγχώρια κινηματογραφική βιομηχανία μέχρι το 2009 στηριζόταν σχεδόν αποκλειστικά από το κράτος. Η κινηματογραφική παραγωγή αν και σημαντική για τα μεγέθη της χώρας ποτέ δεν έφτασε στο σημείο εκείνο να αξιοποιήσει το δυναμικό της στηρίζοντας το γύρισμα ξένων παραγωγών στη χώρα μας. Βασικά αίτια για αυτό είναι η έλλειψη κινήτρων, η απουσία οργανωμένης κρατικής υποστήριξης σε θέματα προσέλκυσης και αδειοδότησης και η έλλειψη καταγραφής σημείων (Location scouting) που πιθανότατα θα ενδιέφεραν τις ξένες παραγωγές.

Με αλλαγές στη νομοθεσία τα πρώτα δύο αντικίνητρα σήμερα έστω και μερικώς αντιμετωπίζονται. Ωστόσο παραμένει σε εμβρυακό στάδιο η ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων και μιας μηχανής αναζήτησης με ειδικά χαρακτηριστικά που θα στηρίζει την σημαντική, στο επίπεδο του pre-production μιας ταινίας, λειτουργία του location scouting (η λεπτομερής καταγραφή σημείων ενδιαφέροντος για το γύρισμα κινηματογραφικών παραγωγών).

Πέρα από την ωφέλεια για τις συγκεκριμένες βιομηχανίες του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του marketing αλλά και των αναδυόμενων πολυμεσικών τεχνολογιών (π.χ. ηλεκτρονικά παιχνίδια, VR κλπ) μία πλατφόρμα που θα παρέχει υπηρεσίες location scouting θα παρέχει και σημαντικά οφέλη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για την ανάδειξη των τοποθεσιών που θα καλύπτονται από την πλατφόρμα ως πόλους έλξης επισκεπτών, των πολιτιστικών μνημείων που συμπεριλαμβάνουν, των μνημείων της φύσης κ.ο.κ άρα θα αποδειχθεί εξίσου σημαντική για την προβολή του πολιτισμού και του τουρισμού.

Η σύμπραξη των ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, Hypertech και Αργοναύτες Οπτικοακουστικές Παραγωγές στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό στη βιομηχανία του θεάματος μέσα από την ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής / πλατφόρμας Location3.

Η πλατφόρμα Location3 αφορά στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών καταχώρησης, δεικτοδότησης και αναζήτησης οπτικοακουστικού υλικού και δημιουργίας και προβολής επαυξημένου storyboarding με προβολή εικονικής πραγματικότητας.

Από το έργο αναμένεται να προκύψουν:

goals1

Εργαλείο σήμανσης οπτικοακουστικού υλικού

Το έργο θα δημιουργήσει μία μεθοδολογία αυτόματης εξαγωγής ετικετών χαρακτηρισμού του οπτικοακουστικού υλικού. Μέσα σε ένα πλαίσιο μοντελοποίησης παραμέτρων ανάλυσης και μέσω της μελέτης οπτικοακουστικού υλικού – από ποικιλία παρόχων και τύπων υλικού, σε διαφορετικές τοποθεσίες και εποχές – οι τελικοί αλγόριθμοι εξαγωγής ετικετών θα βασιστούν σε μεθόδους deep learning αξιοποιώντας τις ετικέτες που οι χρήστες στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του έργου θα έχουν εισάγει χειροκίνητα στο σύστημα. Οι ετικέτες που θα προκύψουν από τη διαδικασία αυτή θα καλύπτουν χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικά, όπως χρώματα και περιγραφές υλικών και αντικειμένων (π.χ. άμμος, πέτρα, δέντρα, ρυάκια, κλπ), καθώς και υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά, όπως αρχιτεκτονικά στοιχεία, ιστορικά στοιχεία, συναισθηματικούς συνειρμούς που προκαλεί ένας χώρος, κλπ.

Εξαγωγή ετικετών από εικόνες

Μηχανή αναζήτησης οπτικοακουστικού υλικού

Αναζήτηση εικόνας

Το έργο θα αναπτύξει μια μηχανή αναζήτησης οπτικοακουστικού υλικού ώστε ο εκάστοτε χρήστης να μπορεί να εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος του. Προκειμένου να καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί να περιορίσει το υπάρχον υλικό επιλέγοντας μέσα από πληθώρα ετικετών αυτές που ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του τόπου που αναζητά (tag-based search) είτε να αξιοποιήσει παραδείγματα περιεχομένου (content-based search) για εύρεση του καταλληλότερου αποτελέσματος. Κατά τη δεύτερη επιλογή, ο χρήστης παραθέτει δικό του υλικό, για παράδειγμα, μια φωτογραφία τοποθεσίας που να ανταποκρίνεται στα κριτήριά του, και το σύστημα αξιοποιεί τεχνικές ταιριάσματος πολυμέσων (image και video matching).

Η μηχανή αναζήτησης υποστηρίζει επίσης τεχνικές πολυτροπικής (multimodal) αναζήτησης, για το συνδυασμό περιεχομένου πολλαπλών τύπων (π.χ. ετικέτες κειμένου, φωτογραφίες και βίντεο, 360 εικόνες ) κατά το σχηματισμό του ερωτήματος, για την ακριβέστερη και πιο κοντά στις επιθυμίες του χρήστη αναζήτηση.

Διαδικτυακή πλατφόρμα Location Scouting

Η πλατφόρμα η οποία θα ενοποιεί αποδοτικά τους διαφορετικούς μηχανισμούς του συστήματος και θα διαχειρίζεται τους πόρους του. Θα παρέχει μια σύγχρονη, εύχρηστη διεπαφή για τον τελικό χρήστη. Ο χρήστης θα μπορεί να καταχωρεί υλικό, να εκδηλώνει ενδιαφέρον για συγκεκριμένο υλικό βάσει των αναγκών του ή να ανταποκρίνεται σε υπάρχουσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος. Θα μπορεί επίσης, να αναζητά μεταξύ των υπάρχοντων πόρων στο σύστημα αν υπάρχουν κάποιοι που να καλύπτουν τα κριτήρια του καθώς και να δημιουργεί εμπορικές συνεργασίες μέσω αυτού.

Εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας προβολής επαυξημένου storyboarding

Το έργο θα αναπτύξει μια εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας προβολής επαυξημένου storyboarding. Μέσω της καινοτόμας αυτής εφαρμογής ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει storyboards βασιζόμενα όχι σε σκίτσα αλλά σε οπτικοακουστικό υλικό της τοποθεσίας που στοχεύει να αξιοποιήσει για τα τελικά γυρίσματα. Ο χρήστης της εφαρμογής θα έχει τη δυνατότητα να πειραματιστεί με τις σκηνές επιλέγοντας να δει το σημείο που απεικονίζεται από πολλαπλές γωνίες και να μεταβάλει περιβαλλοντικά στοιχεία (π.χ. εποχή, ώρα της ημέρας, καιρικά φαινόμενα, φωτισμός), ώστε προσθέτοντας τα προσωπικά του σχόλια και περιγραφές να αποκτήσει μια πληρέστερη επισκόπηση , πλησιέστερη στο επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα.

Ηλεκτρονική αγορά για ανάπτυξη εμπορικών συνεργασιών και παροχή υπηρεσιών σε εταιρίες παραγωγής

Το έργο θα αναπτύξει μια ηλεκτρονική αγορά στην οποία οι χρήστες θα μπορούν να εντοπίσουν τη βέλτιστη και ακριβέστερη τοποθεσία βάσει των κινηματογραφικών, τηλεοπτικών και πολυμεσικών αναγκών τους, να προωθήσουν το υλικό τους και να αναπτύξουν εμπορικές συνεργασίες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου τους.

Η αγορά αυτή αρχικά απευθύνεται στη κινηματογραφική βιομηχανία προωθώντας τοποθεσίες εντός Ελλάδας και αξιοποιώντας πρότυπο πολυμεσικό υλικό. Ωστόσο διαφαίνονται σε αυτή δυνατότητες επέκτασης σε άλλες αγορές που ασχολούνται με φωτογραφήσεις και γυρίσματα, τομείς της τηλεόρασης, του marketing αλλά και των αναδυόμενων πολυμεσικών τεχνολογιών και οργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων και αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για την ανάδειξη των τοποθεσιών που θα καλύπτονται από την πλατφόρμα ως πόλους έλξης επισκεπτών.

Location3_Logo_72-04

Επικοινωνία