Νέα

Εναρκτήρια Τηλεδιάσκεψη

Στην εναρκτήρια τηλεδιάσκεψη συμμετείχε η πλήρη κοινοπραξία πραγματοποίησης του έργου Location3. Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν η παρουσίαση των εργασιακών ενοτήτων και του χρονοδιαγράμματος πραγματοποίησης τους, καθώς και ο συντονισμός των μελλοντικών εργασιών.