Νέα

Τηλεδιάσκεψη – 10 Μαρτίου 2021

Posted on

Στην Τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στης 10/03/2021, παρουσιάστηκε το σύνολο των ετικετών που θα χρησιμοποιησούν οι αλγόριθμοι Deep Learning για την εκτέλεση του image annotation. Ακόμα, συμφωνήθηκε η επιλογή ενός υποσυνόλου των ετικετών για την δημιουργία των πρώτων δοκιμών. Τέλος παρουσιάστηκε το πρώτο σχέδιο του λογοτύπου.

Νέα

Τηλεδιάσκεψη – 02 Φεβρουαρίου 2021

Posted on

Στην Τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στης 02/02/2021, συζητήθηκαν βασικά λειτουργικά ζητήματα σχετικά με τις εργασιακές ενότητες 2 και 4 και πραγματοποιήθηκε ο πρωταρχικός σχεδιασμός των συστημάτων Location Scouting και Storyboarding. Τέλος, παρουσιάστηκε η πρώτη έκδοση της ιστοσελίδας που θα φιλοξενεί το υλικό της πλατφόρμας.

Νέα

Εναρκτήρια Τηλεδιάσκεψη

Posted on

Στην εναρκτήρια τηλεδιάσκεψη συμμετείχε η πλήρη κοινοπραξία πραγματοποίησης του έργου Location3. Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν η παρουσίαση των εργασιακών ενοτήτων και του χρονοδιαγράμματος πραγματοποίησης τους, καθώς και ο συντονισμός των μελλοντικών εργασιών.