Το Έργο

Το Έργο Location«Ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικτυακής πλατφόρμας και εφαρμογών για την παροχή υπηρεσιών αναζήτησης και επαυξημένης επισκόπησης πολυμεσικού και τρισδιάστατου (360ο) υλικού με σκοπό την ανεύρεση περιοχών, τοπίων, κτιρίων και λοιπών χώρων (Location Scouting) για την εξυπηρέτηση κινηματογραφικών, τηλεοπτικών και πολυμεσικών παραγωγών» – αφορά στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών καταχώρησης, δεικτοδότησης και αναζήτησης οπτικοακουστικού υλικού και δημιουργίας και προβολής επαυξημένου storyboarding με προβολή εικονικής πραγματικότητας.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η καταγραφή σημείων ενδιαφέροντος για το γύρισμα κινηματογραφικών παραγωγών, αλλά και η υποστήριξη και προώθηση των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Το έργο υλοποιείται από τη σύμπραξη των ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, Hypertech και Αργοναύτες Οπτικοακουστικές Παραγωγές στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

360

Υπηρεσίες

Location Management

Καταχώρηση οπτικοακουστικού υλικού και δημιουργία ετικετών με χρήση deep learning αλγορίθμων

Storyboaarding

Δημιουργία επαυξημένου storyboarding με δυνατότητα VR προβολής

Online Marketplace

Υπηρεσίες liaison / matchmaking / online marketplace

Λειτουργίες της Πλατφόρμας

Καταχώρηση οπτικοακουστικού υλικού με γεωδαιτική και χρονική πληροφορία (φωτογραφίες, βίντεο /360ο – τοποθεσία, εποχή του χρόνου, τρισδιάστατη καταγραφή τοποθεσίας μέσω laser scan ή/και φωτογραμμετρίας με χρήση drones) με αυτόματη ενσωμάτωση ετικετών χαρακτηρισμού του υλικού με χρήση αλγορίθμων deep learning αλλά και δυνατότητα χειροκίνητης ενσωμάτωσης ετικετών.

Δυνατότητα αναζήτησης πιθανών σημείων γυρισμάτων χρησιμοποιώντας συνδυασμό από κατάλληλες ετικέτες συμπεριλαμβανομένων: 

  • υλικά και αντικείμενα στο χώρο (π.χ. άμμο/πέτρα/δέντρα/ρυάκια κλπ.),
  • χρώματα,
  • ιστορικά στοιχεία,
  • αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά,
  • συναισθηματικοί συνειρμοί κλπ. καθώς και
  • παρόμοιου οπτικοακουστικού υλικού.

Δυνατότητα στο χρήστη να προσθέτει μέσω κατάλληλων εργαλείων επαυξημένου storyboarding οπτικοακουστικό περιεχόμενο στο γεωδαιτημένο υλικό από κάθε τοποθεσία. Ο χρήστης της εφαρμογής θα μπορεί πχ να επιλέγει να δει το συγκεκριμένο σημείο ή διαδρομή από πολλαπλές γωνίες λήψης (ανάλογα με το τρισδιάστατο υλικό που παρέχεται για κάθε τοποθεσία) είτε σε κανονική προβολή σε οθόνη με χρήση εικονικής κάμερας τοποθετημένης σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην τοποθεσία είτε με την χρήση ειδικής μάσκας VR. Η εφαρμογή επαυξημένου storyboarding θα δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης οπτικού υλικού στην επιλεγμένη τοποθεσία είτε υπο μορφή compositing εάν το οπτικοακουστικό υλικό της τοποθεσίας είναι διδιάστατο είτε τρισδιάστατου οπτικού υλικού απευθείας στην καταχωρημένη σε τρεις διαστάσεις τοποθεσία. Τέλος, Η εφαρμογή θα επιτρέπει τη μεταβολή περιβαλλοντικών στοιχείων στην τοποθεσία συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: Εποχή, ώρα της ημέρας, καιρικά φαινόμενα, φωτισμός.

Δυνατότητα καταχώρησης οπτικοακουστικού υλικού μέσω ειδικής Mobile εφαρμογής (Camera sharing app).

Υπηρεσίες liaison / matchmaking / online marketplace μεταξύ συνεργαζόμενων εταιριών παροχής οπτικοακουστικού και τρισδιάστατου γεωδαιτικού υλικού, τοπικών φορέων και ενδιαφερόμενων κινηματογραφικών εταιριών, εταιριών παραγωγής κλπ. ώστε οι ενδιαφερόμενοι για κάποια τοποθεσία να μπορούν να λαμβάνουν περαιτέρω υλικό πέρα από το καταχωρημένο στην πλατφόρμα καθώς και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που συνάδουν με την εκτέλεση και διεκπεραίωση παραγωγών σε κάποια τοποθεσία (παροχή εξοπλισμού, μεταφορές, catering, διαμονή κλπ.).

Συνεργαζόμενοι φορείς

Location3_Logo_72-04

Επικοινωνία